ចំការកៅស៊ូលក់ 5ហិចតា $15000/ha

Property Overview

  • Property ID GS002411
  • Price $75,000
  • PurposeFor Sale
  • TypeAgri-land
  • LocationTBOUNG KHMUM
  • BedroomsN/A
  • BathroomsN/A

Map