ចំការកៅស៊ូលក់

Description

-កៅស៊ូអាយុ 7ឆ្នាំហើយ -នៅក្បែរផ្លូវជាតិ

Property Overview

  • Property ID GS002410
  • Price $136,000
  • PurposeFor Sale
  • TypeAgri-land
  • LocationTBOUNG KHMUM
  • BedroomsN/A
  • BathroomsN/A

Map